Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại F24 Vietnam.

F24 Vietnam

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký qua form liên hệ hoặc mua sản phẩm, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email, điện thoại hoặc các thông tin khác của bạn để giúp F24 Vietnam cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin khyến mãi…

Khi nào thông tin được thu thập?

F24 Vietnam thu thập thông tin khi bạn đăng ký qua form liên hệ hoặc mua sản phẩm.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho F24 Vietnam qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu F24 Vietnam hủy các thông tin này.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

F24 Vietnam có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn cho các mục đích sau:

Nâng cao chất lượng bài viết của Website

Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

F24 Vietnam sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối để bảo mật thông tin khách hàng trên website.

Việc sử dụng ‘cookie’?

F24 Vietnam không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của F24 Vietnam có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

F24 Vietnam không bán, trao đổi hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.