Hoàn thiện công tác ốp lát cho nhà anh Thái (Quận Bình Thạnh)